iPhone- en iPad-lease, speciaal voor het resellerkanaal

Door de opkomst van sim-only komen toestellen steeds vaker los te staan van het abonnement. Operators laten de koppeling steeds vaker los. Daarbij zie je in het bedrijfsleven ook steeds meer de trend om hardware als aparte entiteit te beschouwen. In dat geval worden de toestellen aangeschaft door het bedrijf. Maar waarom niet leasen net zoals bij auto’s heel gebruikelijk is? ‘Hardware as a service’ (HaaS) is dé grote trend van de komende tijd. Hier liggen voor resellers grote kansen omdat ze via een operationeel leasemodel de volledige service naar zich toe kunnen trekken.


Wat is Toestel Lease

 • Resellers leveren hardware & service voor een vast bedrag p/m.
 • Eindgebruikers betalen voor gebruik in 24 maanden.
 • Het toestel wordt aan het eind van de periode teruggehaald.
 • Resellers bepalen zelf het servicemodel.
 • Leasecontracten kunnen tussentijds uitgebreid of verlengd worden voor nieuwe hardware.

Voordelen Toestel Lease

Het leasen van mobiele devices, als iPhones en iPads, biedt een aantal grote voordelen voor zowel resellers als eindgebruikers, ten opzichte van de aanschaf via een
abonnement of losse verkoop:

 • Lage maandprijs door restwaarde (lager dan in abonnement).
 • Veel meer flexibiliteit voor bedrijven.
 • Hardware komt voor het bedrijf off-balance te staan, dat is gunstig voor de cash flow.
 • Geen voorfinanciering nodig door de reseller.
 • Mogelijkheid voor eindgebruiker om tussentijds naar een nieuw model iPhone te stappen.
 • Hoog servicecomponent beschikbaar via de dienst Mobile Insurance Management (MIM).
 • Mobile Device Management-functionaliteit m.b.v. Apple Dep is dankzij samenwerking met Five 4 U gegarandeerd.

Hoe werkt Toestel Lease

Toestel Lease is juridisch gezien een leaseconstructie die de eindgebruiker aangaat met Econocom, waarbij de maandelijkse verrekening via de reseller gaat. Bij grote projecten zal Econocom direct het leasebedrag bij de eindgebruiker incasseren. Toestellen gaan via de reseller naar de eindklant.  Vanaf mei 2016 kan er ook een pick-up & return-garantie van 4 uur met swoptoestel aan worden toegevoegd. Standaard ligt het risico voor schade, verlies of diefstal bij de eindgebruiker, maar BlueLine biedt ook nog de mogelijkheid om dat gedeelte te verzekeren tegen een scherp tarief. De reseller bepaalt zelf de marge. schade, verlies of diefstal bij de eindgebruiker, maar BlueLine biedt ook nog de mogelijkheid om dat gedeelte te verzekeren tegen een scherp tarief. Ook een Pick-up & Return-garantie van 4 of 12 uur met leentoestel behoort tot de mogelijkheden. De reseller bepaalt zelf de marge.


Leasemodel3


Aan de slag!

Als reseller aan de slag met Toestel Lease van BlueLine?  Vraag dan een intake-gesprek aan bij Ramon Schenke:
[T] 06-34400099 of [E] ramon@mxmblueline.nl.


Algemene voorwaarden
• Alle vermelde bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW, gebaseerd op de huidig gelden­de prijzen, marktwaarden en rentetarieven. Indien hierin veranderingen optreden, behouden wij ons het recht voor onze tarieven tijdens het voorsteltraject aan te passen. • Prijzen per € 1.000,- zijn richtprijzen. • Bedragen gelden per eindgebruiker. • Optellen basewaarde als reseller in overleg. • Leasebedrag hangt af van de dagprijs van de iPhone en iPad. • Leasebedrag staat voor 24 maanden vast. • Resellers bepalen zelf hun marge.

Op deze aanbieding zijn de algemene voorwaarden van Econocom Nederland van toepassing, waarvan wij u op verzoek een exemplaar toesturen. Dit voorstel wordt uitgebracht onder voorbehoud van goedkeuring door de directie van Econocom Nederland B.V. en het kredietcomité van Econocom Nederland B.V. en heeft een geldigheidsduur van 14 dagen na dagtekening.

Benodigde informatie met betrekking tot uw kredietaanvraag. In onze zoektocht naar de nodige kredietlijnen voor u, ontvangen wij graag volgende informatie om ons kredietdossier zo goed mogelijk te kunnen onderbouwen: • Meest recente goedgekeurde jaarcijfers. • Tussentijdse resultaten YTD. • Organogram. • Gedetailleerde toelichting m.b.t. uw investeringsproject (type asset).

Deel dit bericht
Share

Geef een reactie