Cloudadoptie een kans of bedreiging?

apps

Meer en meer applicaties worden als een clouddienst op een traditionele desktop of laptop via de browser benaderd. De browser is de technologische toegangspoort tot applicaties. Gemakshalve gaan velen ervan uit dat hetzelfde zal gaan gelden voor de business applicaties die via de mobiele apparaten benaderd gaan worden. Toch gaat dat niet gebeuren omdat de wereld van mobiel er totaal anders uit ziet waardoor nieuwe kansen voor ICT Managed Service Providers (MSP’s) ontstaan. 


Browser als toegangspoort op desktop of laptop

Op de desktop of laptop is de browser steeds vaker de technologische toegangspoort tot applicaties. Dit verklaart de felle protesten van Microsoft toen de EU besloot dat Microsoft Explorer niet langer automatisch mee zou mogen worden geleverd met het besturingssysteem. Hierdoor dreigde Microsoft haar grip op de gebruiker te verliezen. Eigenlijk gaan we terug in de tijd. Bij de start van het computertijdperk in de jaren ‘60 waren er mainframes en was de IT-omgeving centraal georganiseerd. Met de opkomst van de PC werd de rekenkracht gedecentraliseerd. Door de komst van applicaties in de cloud lijkt alles nu weer centraal te worden.

Als applicaties via de browser worden gestart, worden de hardware en het besturingssysteem van de desktop of laptop minder relevant. Deze worden een middel om de browser te starten. De dienstverlening rondom werkplekbeheer verschuift daardoor naar identitymanagement en het virtualiseren van traditionele applicaties zodat zij “in de cloud” beschikbaar komen. Zodra alle applicaties in de cloud beschikbaar zijn, zal het voor een MSP-er steeds moeilijker worden om diensten rondom werkplekbeheer te verkopen. Voorts zal het voor fabrikanten van desktops of laptops steeds lastiger worden een hoge prijs te vragen voor hun hardware en besturingssystemen.


Mobiele wereld is anders

Velen gaan er onterecht vanuit dat ook bij smartphones en tablets de browser het middel wordt om toegang te krijgen tot applicaties en clouddiensten. Het feit dat delen van mobiele applicaties middels HTML5 worden ontwikkeld zet velen op het verkeerde been. Ook de communicatie rondom Windows 10 (1 OS voor alle apparaten) lijkt te duiden op een wereld waarin er geen onderscheid is tussen traditionele en mobiele werkplekken.

Dit is echter een grote misvatting. Met de komst van de mobiele toestellen worden veel zaken juist weer decentraal. Waarom? Omdat de drie dominante leveranciers – Apple, Google en Microsoft – zich realiseren dat zij alleen relevant kunnen blijven door grip te houden op de gebruikers van hun hardware en besturingssystemen. Deze fabrikanten zullen niet (opnieuw) de fout maken om hun hardware en besturingssysteem op termijn irrelevant te laten worden door applicatie toegang via de browser te stimuleren. Ze zullen vasthouden aan het model om gebruikers van hun mobiele apparaten via lokaal geïnstalleerde applicaties – die bij voorkeur uit een AppStore worden gedownload – toegang te geven tot functionaliteit. Hierdoor blijft de door hen zorgvuldig opgebouwde positie in de keten behouden. De verdienmodellen zijn immers gebouwd rondom het vergaren van gegevens over de identiteit van eindgebruikers (b.v. het AppleID). Op basis van deze identiteit wordt vervolgens weer verdiend aan de verkoop van applicaties (via AppStores), verkoop van content (bijv. iTunes) en het verzamelen van gebruiksgegevens waarmee advertenties kunnen worden verkocht. De fabrikanten streven ernaar om hun hardware (ook wearables!) nog meer te verbinden met de identiteit van de gebruikers. De mobiele hardware wordt steeds persoonlijker en gaat snel de basis worden voor betalen en toegang tot fysieke locaties.


Kansen voor MSP’s

Bovenstaande ontwikkeling biedt veel kansen voor MSP’s. De wereld is feitelijk alleen maar complexer geworden. Naast de distributie van lokaal geïnstalleerde applicaties naar drie in plaats van één besturingssysteem, moeten meer identiteiten worden beheerd en daarmee de toegang tot clouddiensten worden geregeld. Daarbij komt dat daar waar vroeger slechts een deel van de werknemers een desktop of laptop had, vandaag iedere medewerker één of meerdere mobiele toestellen heeft om mee te werken. Of deze mobiele toestellen daarbij door het bedrijf of privé zijn aangeschaft, is irrelevant. Voeg daaraan toe de opkomst van Internet of Things (IoT) en je ziet dat het aantal te beheren apparaten alleen maar zal toenemen. Daar waar bedrijven, groot en klein, veelal het management van werkplekken intern belegden, kunnen diezelfde bedrijven door de toegenomen complexiteit op mobiel dit management niet langer zelf aan. Zij wenden zich tot hun ICT of telecom leverancier deze zorg uit handen te nemen. Onder druk van een tekort aan ICT-professionals enerzijds en de noodzaak van kostenbesparing anderzijds is outsouring van ICT-werkzaamheden aan managed service providers dé trend.


Universit biedt het platform

ICT dienstverleners hebben op hun beurt een platform nodig dat is gebouwd rondom de specifieke uitdagingen in de mobiele industrie (zoals: meerdere OS-en met hoog frequente updates, meer identiteiten op 1 toestel, een combinatie van zakelijke en privé gebruik). Universit biedt dit platform en maakt het voor operators, distributeurs, MSP’s en telecom resellers mogelijk om adequaat in te spelen op de kansen die de markt biedt. Het geboden platform waarborgt dat deze partijen (rechtstreeks of via hun partners) kostenefficiënt een Managed Mobility Service (MMS) aan hun klanten kunnen bieden waardoor de medewerkers van deze klanten overal kunnen werken, met de apparatuur en cloud diensten van hun keuze.

Deel dit bericht
Share

Geef een reactie